Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Cleynhens BVBA

Diestsesteenweg 352

3202 Rillaar

Hoofdapotheker: Bie Cleynhens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0872 512 921

Machtigingsnummer APB: 261702

Telefoonnummer: 016/500440

Gsm nummer : 0485/083198

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.